•  Бетони и разтвори - КУЛ ООД Варна

      •  Бетонно желязо - Белатрейд ООД Варна

      •  Изолаций - Изомат

      •  Противопожарни капаци и вентилационни отвори на AWAK - в процес на договаряне за поемане на монтажа им и гаранционно обслужванеСД "ЕФРЕМОВИ съдружие"
гр. Варна 9000
ул. "Раковски" №73
тел./факс: 052 / 600 388
0889 312 463
E-mail: efremovi@mail.bg
www.stroitelstvo-efremovi.bg