Административна сграда със склад на фирма Мегапорт ООД-В.Търново в района на старият винпром във Варна - Завършена 2008год.

СД "ЕФРЕМОВИ съдружие"
гр. Варна 9000
ул. "Раковски" №73
тел./факс: 052 / 600 388
0889 312 463
E-mail: efremovi@mail.bg
www.stroitelstvo-efremovi.bg