Ремонт на Банка ДСК клон гр. Попово - основен ремонт включващ пълна промяна на банковия офис и подземна част по всички части - електрически, ОВК, сигнализация, ВиК, пожароизвестяване, СКС, строителство и архитектура. РЗП-280м².

преди ремонта
след ремонта

СД "ЕФРЕМОВИ съдружие"
гр. Варна 9000
ул. "Раковски" №73
тел./факс: 052 / 600 388
0889 312 463
E-mail: efremovi@mail.bg
www.stroitelstvo-efremovi.bg